Ziyaretçi Sayısı There have been 1510 visitors to this websiteThere have been 1510 visitors to this websiteThere have been 1510 visitors to this websiteThere have been 1510 visitors to this website

(01.01.2009 tarihinden itibaren)

Kalkınma İktisadı ve Politikası (Lisans)

Azgelişmiş Ülkelerin Özellikleri ve Kalkınma İktisadının Evrimi, İktisadi Büyüme ve Kalkınma Kavramları ve İlgili Ölçütler/Göstergeler, Kalkınma Açığı ve Yakınsama/Iraksama Tartışmaları, Gelişmişliğin Nedenlerini Açıklayan Yaklaşımlar, Yapısal Değişim, Dual Kalkınma Modelleri ve Kırdan Kente Göçle İlgili Modeller, Kalkınmanın Faktörleri, Tarım ve İktisadi Kalkınma, Sermaye Birikimi, Teknolojik Gelişme ve İktisadi Kalkınma, İktisadi Kalkınmada Nüfus ve İnsan Sermayesi, İktisadı Kalkınma Sürecinde Kaynakların Dağıtımı, Dengeli ve Dengesiz Büyüme Stratejileri, Yatırım Kriterleri, Dışsal Tasarruflar.

Kalkınma İktisadı (Y. Lisans)

Kalkınma Teorileri (Y. Lisans)

Türkiye’nin Ulaştırma Politikaları (Y. Lisans)

Seminer (Doktora)

Kalkınma Okumaları (Doktora)

Mikro İktisat

Makro İktisat

© 2008 - A. Muhteşem Kaynak Web Sitesi