Ziyaretçi Sayısı There have been 726 visitors to this websiteThere have been 726 visitors to this websiteThere have been 726 visitors to this website

(01.01.2009 tarihinden itibaren)

Adı        : A. Muhteşem

Soyadı  : Kaynak

Doğum  Yeri : Aydın

Doğum  Tarihi : 01.08.1948

Medeni  Durumu : Evli ve 1 kızı var.

Çalıştığı Kurum ve Adresi : Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   06500       Beşevler-Ankara

İş : ( 0312 ) 216 11 27  Ev : ( 0312 ) 235 64 76   GSM : 0532 / 622 50 99

E-Posta : muhtesem@gazi.edu.tr ; mkaynak@hotmail.com

Eğitim Durumu:

Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi-İstatistik Bölümü (1974).

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü (1979).

Doktora: Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü (1983).

Doçentlik: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat (1987).

Profesörlük: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat (1993).

İş Durumu:

1974: ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi-İstatistik Bölümünde kısa bir süre Araştırma Asistanı

1975–1977: Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Koordinasyonu İdaresi’nde, Dünya Bankası tarafından finanse edilen ulaştırma projesinde Uzman Yardımcısı

1977: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde Asistan olarak işe başlama

1983: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde Dr. Öğretim Görevlisi

1986: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde Yrd. Doç. Dr.

1987: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde Doç. Dr.

1993: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde Prof. Dr.

1993 - : Karadeniz Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Sekreteri

11.08.1995 – 04.04.1997: Gazi Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı

31.07.1996 – 04.04.1997: Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili

Şubat – Mart 1996: Bakü (Azerbaycan) Halk Tasarrufatını İdare Etme Enstitüsü İşletme Fakültesinde Misafir Öğretim Üyesi

02.10.1997 – 30.06.1998: Michigan State University’de ( A.B.D. ) Misafir Araştırmacı

17.02.1999 – 16.02.2002: (Malatya) İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

06.08.2004 – 18.11.2004: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili

19.11.2004 – 23.05.2005: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

23.05.2005 – 04.07.2005: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili

04.07.2005 : Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı

10.11.2005 : Gazi Üniversitesi Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Başkanı

02.06.2006 – 03.06.2008 : Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

14.03.2008   : Gazi Üniversitesi Geri Kalmış Bölgelerde Yatırım ve İstihdamı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi

© 2008 - A. Muhteşem Kaynak Web Sitesi