Ziyaretçi SayısıThere have been 1514 visitors to this websiteThere have been 1514 visitors to this websiteThere have been 1514 visitors to this websiteThere have been 1514 visitors to this website

(01.01.2009 tarihinden itibaren)İÇİNDEKİLER 

1. BÖLÜM..........................................................................................................................1

İKTİSADİ BÜYÜMENİN TANIMI VE MODERN BÜYÜME TEORİLERİNİN TEMEL İLGİ ALANLARI

 1.1. İktisadi Büyümenin Tanımı ve Çeşitli Büyüme Oranları...............................................1

 1.2. Durağan Durum Büyümesi ve Kararlılık....................................................................12

 1.3. Çalışma Soruları.......................................................................................................17


2. BÖLÜM........................................................................................................................25

KLASİK BÜYÜME : “KIYAMET” NOKTASI

2.1. Ricardo Büyüme Modeli............................................................................................25

2.2. Değerlendirme..........................................................................................................37

2.3. Çalışma Soruları.......................................................................................................38

  

3. BÖLÜM........................................................................................................................41

MARXİST BÜYÜME : “AZALAN KAR ORANLARI”  

 3.1. Basit Yeniden Üretim Modeli....................................................................................42

 3.2. Genişleyen Yeniden Üretim Modeli..........................................................................48

 3.3. Azalan Kar Oranları..................................................................................................68

 3.4. Çalışma Soruları.......................................................................................................83

 

4. BÖLÜM........................................................................................................................87

HARROD VE DOMAR BÜYÜME MODELLERİ : “KARARSIZ DENGE”

4.1. Harrod Modeli...........................................................................................................88 

4.2. Domar Modeli..........................................................................................................114

4.3. Değerlendirme........................................................................................................126

4.4. Çalışma Soruları......................................................................................................132


5. BÖLÜM......................................................................................................................137

NEOKLASİK BÜYÜME : “KARARLI DENGE”

5.1. Solow Modeli...........................................................................................................137

5.2. Şekilli Açıklama........................................................................................................151

5.3. Genişletilmiş Solow Modeli.......................................................................................163

5.4. Yakınsama Tartışmaları ve Beşeri Sermaye ile  Genişletilmiş  Solow Modeli : 

        Mankiw, Romer, Weil Modeli..................................................................................186

5.5. Değerlendirme........................................................................................................194

5.6. Çalışma Soruları......................................................................................................205


6. BÖLÜM......................................................................................................................205

İÇSEL BÜYÜME MODELLERİ : “BÜYÜMENİN DEVAMLILIĞI”

 6.1. AK Modeli...............................................................................................................208  

 6.2. “Yaparak Öğrenme” ve Lucas Modeli.....................................................................215

6.3. Barro Modeli: Kamu Harcamaları ve İçsel Büyüme..................................................224

6.4. Schumpetergil Büyüme Modelleri ...........................................................................233 

6.5. İçsel Büyümenin Kaldorgil Açıklaması .....................................................................235

6.6. Değerlendirme........................................................................................................246

6.7. Çalışma Soruları .....................................................................................................248

 

        

     

EK 1 ..............................................................................................................................251

EK 2 ..............................................................................................................................267 

EK 3 ..............................................................................................................................271

CEVAPLAR....................................................................................................................275

KAYNAKÇA ...................................................................................................................385

 

  

© 2008 - A. Muhteşem Kaynak Web Sitesi