Ziyaretçi SayısıThere have been 729 visitors to this websiteThere have been 729 visitors to this websiteThere have been 729 visitors to this website

(01.01.2009 tarihinden itibaren)İÇİNDEKİLER 

1. BÖLÜM..........................................................................................................................1

İKTİSADİ BÜYÜMENİN TANIMI VE MODERN BÜYÜME TEORİLERİNİN TEMEL İLGİ ALANLARI

 1.1. İktisadi Büyümenin Tanımı ve Çeşitli Büyüme Oranları...............................................1

 1.2. Durağan Durum Büyümesi ve Kararlılık....................................................................12

 1.3. Çalışma Soruları.......................................................................................................17


2. BÖLÜM........................................................................................................................25

KLASİK BÜYÜME : “KIYAMET” NOKTASI

2.1. Ricardo Büyüme Modeli............................................................................................25

2.2. Değerlendirme..........................................................................................................37

2.3. Çalışma Soruları.......................................................................................................38

  

3. BÖLÜM........................................................................................................................41

MARXİST BÜYÜME : “AZALAN KAR ORANLARI”  

 3.1. Basit Yeniden Üretim Modeli....................................................................................42

 3.2. Genişleyen Yeniden Üretim Modeli..........................................................................48

 3.3. Azalan Kar Oranları..................................................................................................68

 3.4. Çalışma Soruları.......................................................................................................83

 

4. BÖLÜM........................................................................................................................87

HARROD VE DOMAR BÜYÜME MODELLERİ : “KARARSIZ DENGE”

4.1. Harrod Modeli...........................................................................................................88 

4.2. Domar Modeli..........................................................................................................114

4.3. Değerlendirme........................................................................................................126

4.4. Çalışma Soruları......................................................................................................132


5. BÖLÜM......................................................................................................................137

NEOKLASİK BÜYÜME : “KARARLI DENGE”

5.1. Solow Modeli...........................................................................................................137

5.2. Şekilli Açıklama........................................................................................................151

5.3. Genişletilmiş Solow Modeli.......................................................................................163

5.4. Yakınsama Tartışmaları ve Beşeri Sermaye ile  Genişletilmiş  Solow Modeli : 

        Mankiw, Romer, Weil Modeli..................................................................................186

5.5. Değerlendirme........................................................................................................194

5.6. Çalışma Soruları......................................................................................................205


6. BÖLÜM......................................................................................................................205

İÇSEL BÜYÜME MODELLERİ : “BÜYÜMENİN DEVAMLILIĞI”

 6.1. AK Modeli...............................................................................................................208  

 6.2. “Yaparak Öğrenme” ve Lucas Modeli.....................................................................215

6.3. Barro Modeli: Kamu Harcamaları ve İçsel Büyüme..................................................224

6.4. Schumpetergil Büyüme Modelleri ...........................................................................233 

6.5. İçsel Büyümenin Kaldorgil Açıklaması .....................................................................235

6.6. Değerlendirme........................................................................................................246

6.7. Çalışma Soruları .....................................................................................................248

 

        

     

EK 1 ..............................................................................................................................251

EK 2 ..............................................................................................................................267 

EK 3 ..............................................................................................................................271

CEVAPLAR....................................................................................................................275

KAYNAKÇA ...................................................................................................................385

 

  

© 2008 - A. Muhteşem Kaynak Web Sitesi