Ziyaretçi SayısıThere have been 727 visitors to this websiteThere have been 727 visitors to this websiteThere have been 727 visitors to this website

(01.01.2009 tarihinden itibaren)İÇİNDEKİLER 

1. BÖLÜM.........................................................................................................................1

İKTİSADİ BÜYÜMENİN TANIMI VE MODERN BÜYÜME TEORİLERİNİN TEMEL İLGİ ALANLARI

 

 2. BÖLÜM.......................................................................................................................15

KLASİK BÜYÜME : “KIYAMET” NOKTASI

2.1. Ricardo Büyüme Modeli............................................................................................16

2.2. Değerlendirme..........................................................................................................26


3. BÖLÜM........................................................................................................................29

MARXİST BÜYÜME : “AZALAN KAR ORANLARI”  

 3.1. Basit Yeniden Üretim Modeli....................................................................................30

 3.2. Genişleyen Yeniden Üretim Modeli..........................................................................36

 3.3. Azalan Kar Oranları.................................................................................................57

 

4. BÖLÜM.......................................................................................................................66

HARROD VE DOMAR BÜYÜME MODELLERİ : “KARARSIZ DENGE”

4.1. Harrod Modeli..........................................................................................................66  

4.2. Domar Modeli..........................................................................................................83

4.3. Değerlendirme........................................................................................................95       


5. BÖLÜM......................................................................................................................99

NEOKLASİK BÜYÜME : “KARARLI DENGE”

5.1. Solow Modeli...........................................................................................................99

5.2. Şekilli Açıklama......................................................................................................107

5.3. Neoklasik Büyüme Modelinde Teknolojik Gelişme..................................................117

5.3. Değerlendirme.......................................................................................................124

  

6. BÖLÜM......................................................................................................................132

İÇSEL BÜYÜME MODELLERİ : “BÜYÜMENİN DEVAMLILIĞI”

 6.1. AK Modeli...............................................................................................................132  

 6.2. “Yaparak Öğrenme” ve Lucas Modeli.....................................................................137

6.3. Schumpetergil Büyüme Modelleri............................................................................146

6.3.1. İçsel Büyümenin Kaldorgil Açıklaması...................................................................152

6.3.2. Değerlendirme.....................................................................................................162

        

     

EK 1 ..............................................................................................................................165

EK 2 ..............................................................................................................................177 

EK 3 ..............................................................................................................................185  

KAYNAKÇA ...................................................................................................................187

 

  

© 2008 - A. Muhteşem Kaynak Web Sitesi