Ziyaretçi SayısıThere have been 1498 visitors to this websiteThere have been 1498 visitors to this websiteThere have been 1498 visitors to this websiteThere have been 1498 visitors to this website

(01.01.2009 tarihinden itibaren)İÇİNDEKİLER 

1. BÖLÜM.........................................................................................................................1

İKTİSADİ BÜYÜMENİN TANIMI VE MODERN BÜYÜME TEORİLERİNİN TEMEL İLGİ ALANLARI

 

 2. BÖLÜM.......................................................................................................................15

KLASİK BÜYÜME : “KIYAMET” NOKTASI

2.1. Ricardo Büyüme Modeli............................................................................................16

2.2. Değerlendirme..........................................................................................................26


3. BÖLÜM........................................................................................................................29

MARXİST BÜYÜME : “AZALAN KAR ORANLARI”  

 3.1. Basit Yeniden Üretim Modeli....................................................................................30

 3.2. Genişleyen Yeniden Üretim Modeli..........................................................................36

 3.3. Azalan Kar Oranları.................................................................................................57

 

4. BÖLÜM.......................................................................................................................66

HARROD VE DOMAR BÜYÜME MODELLERİ : “KARARSIZ DENGE”

4.1. Harrod Modeli..........................................................................................................66  

4.2. Domar Modeli..........................................................................................................83

4.3. Değerlendirme........................................................................................................95       


5. BÖLÜM......................................................................................................................99

NEOKLASİK BÜYÜME : “KARARLI DENGE”

5.1. Solow Modeli...........................................................................................................99

5.2. Şekilli Açıklama......................................................................................................107

5.3. Neoklasik Büyüme Modelinde Teknolojik Gelişme..................................................117

5.3. Değerlendirme.......................................................................................................124

  

6. BÖLÜM......................................................................................................................132

İÇSEL BÜYÜME MODELLERİ : “BÜYÜMENİN DEVAMLILIĞI”

 6.1. AK Modeli...............................................................................................................132  

 6.2. “Yaparak Öğrenme” ve Lucas Modeli.....................................................................137

6.3. Schumpetergil Büyüme Modelleri............................................................................146

6.3.1. İçsel Büyümenin Kaldorgil Açıklaması...................................................................152

6.3.2. Değerlendirme.....................................................................................................162

        

     

EK 1 ..............................................................................................................................165

EK 2 ..............................................................................................................................177 

EK 3 ..............................................................................................................................185  

KAYNAKÇA ...................................................................................................................187

 

  

© 2008 - A. Muhteşem Kaynak Web Sitesi