Ziyaretçi Sayısı There have been 1512 visitors to this websiteThere have been 1512 visitors to this websiteThere have been 1512 visitors to this websiteThere have been 1512 visitors to this website

(01.01.2009 tarihinden itibaren)

Adı        : A. Muhteşem

Soyadı  : Kaynak

Doğum  Yeri : Aydın

Doğum  Tarihi : 01.08.1948

Medeni  Durumu : Evli ve 1 kızı var.

Çalıştığı Kurum ve Adresi : Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   06500       Beşevler-Ankara

İş : ( 0312 ) 216 11 27  Ev : ( 0312 ) 235 64 76   GSM : 0532 / 622 50 99

E-Posta : muhtesem@gazi.edu.tr ; mkaynak@hotmail.com

Eğitim Durumu:

Lisans: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi-İstatistik Bölümü (1974).

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü (1979).

Doktora: Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü (1983).

Doçentlik: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat (1987).

Profesörlük: İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat (1993).

İş Durumu:

1974: ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi-İstatistik Bölümünde kısa bir süre Araştırma Asistanı

1975–1977: Ulaştırma Bakanlığı Ulaştırma Koordinasyonu İdaresi’nde, Dünya Bankası tarafından finanse edilen ulaştırma projesinde Uzman Yardımcısı

1977: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde Asistan olarak işe başlama

1983: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde Dr. Öğretim Görevlisi

1986: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde Yrd. Doç. Dr.

1987: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde Doç. Dr.

1993: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde Prof. Dr.

1993 - : Karadeniz Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Balkanlar Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Sekreteri

11.08.1995 – 04.04.1997: Gazi Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı

31.07.1996 – 04.04.1997: Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili

Şubat – Mart 1996: Bakü (Azerbaycan) Halk Tasarrufatını İdare Etme Enstitüsü İşletme Fakültesinde Misafir Öğretim Üyesi

02.10.1997 – 30.06.1998: Michigan State University’de ( A.B.D. ) Misafir Araştırmacı

17.02.1999 – 16.02.2002: (Malatya) İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

06.08.2004 – 18.11.2004: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili

19.11.2004 – 23.05.2005: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

23.05.2005 – 04.07.2005: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili

04.07.2005 : Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı

10.11.2005 : Gazi Üniversitesi Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Başkanı

02.06.2006 – 03.06.2008 : Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı

14.03.2008   : Gazi Üniversitesi Geri Kalmış Bölgelerde Yatırım ve İstihdamı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi

© 2008 - A. Muhteşem Kaynak Web Sitesi